Thikro

Wie zijn we


image-105091-02A147FA.jpg

Thikro is veel meer dan de zoveelste technologiespeler op de markt. Wie er aanklopt, vindt een totaalpakket dat professionele consulting en begeleiding van optimalisatietrajecten combineert met de aanbieding van software die zich specifiek op de gezondheidszorgsector richt. Zo speelt Thikro in op een reële behoefte: binnen de toenemende druk op de markt compliancy verzekeren zonder aan efficiëntie in te boeten.

Thikro, complementaire expertise

Thikro is ontstaan uit de gecombineerde expertise van Alain Thiré en Kris Oosterlinck, beiden economisten van opleiding. Zowel Alain als Kris zijn al jarenlang actief binnen de markt van de gezondheidszorg. Waar Alain zich focust op het doorgronden van businessproblemen en deze vertalen naar een sluitende technologische oplossing, neemt Kris de ondersteunende activiteiten en de commerciële uitbouw voor zijn rekening. Vooral in het laboratorium, de apotheek en het O.K. heeft Thikro een sterke expertise. Het is dan ook niet toevallig dat de eerste Thikro-branded software-oplossing haar meerwaarde vindt binnen de ziekenhuisapotheek.

Aan de ontwikkeling van elke technologische oplossing gaat een grondige analyse door Alain vooraf. Vervolgens zet deze twee teams aan het werk voor de ontwikkeling van zowel de front- als de backend van het product. De implementatie, de testfase en de documentatie van de oplossing gebeurt ter plaatse door een Thikro-specialist, die de eindgebruikers ook van de nodige opleiding voorziet. Oplossingen zijn zodanig gebruiksvriendelijk opgevat, dat eerstelijnsondersteuning in handen van de klant kan blijven. Thikro voorziet dan in de tweede en derdelijnsondersteuning. Het is voor Thikro steeds de bedoeling om een standaard oplossing te ontwikkelen, waarvan de evolutie in gedocumenteerde releases gebeurt, binnen een vooraf gedefinieerde roadmap. Op die manier kan Thikro de lange-termijnevolutie garanderen zonder dat alle kosten door één ziekenhuis gedragen moeten worden.

Compliancy en efficiëntie-oplossingen

Thikro richt zich in een eerste fase op de apotheekmarkt, momenteel de ziekenhuisapotheek, maar hun Thikro Apothemis-oplossing kan voor de officina net zo goed verschil maken.

Thikro Consulting
Van a tot z begeleidt Thikro Consulting optimalisatietrajecten, van de businesscase uitstippelen tot de dienstverlening na verkoop. De strategie bepalen, het project definiëren, het lastenboek uitwerken, de gepaste oplossing selecteren, testen en implementeren, het veranderingstraject begeleiden en operationele ondersteuning bieden … Blijkt er op de markt geen gepaste technologische oplossing beschikbaar te zijn? Dan vinden apotheken, laboratoria en O.K.’s binnen Thikro Consulting de juiste partner om deze oplossing als product te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Thikro Oplossingen
Met de in-house ontwikkelde software-oplossing Thikro Apothemis beantwoordt Thikro aan een reële behoefte in de apotheekmarkt, waarin de bestaande oplossingen zich beperken tot administratie en logistiek. Bij ontvangst van het elektronische voorschrift, valideert Thikro Apothemis automatisch de criteria die de apotheker zelf heeft ingesteld. Het platform verzamelt alle gegevens in een overzichtelijke interface en kent er een kleurencode aan toe waarop de apotheker zijn eigen farmacologische screening kan baseren, ook vanop afstand. De ‘Dispense’-module stelt dan de optimale distributie voor op basis van diverse factoren en stuurt centrale robots en decentrale automaten aan. Thikro Apothemis documenteert alles op een beveiligde manier, al dan niet geïntegreerd met documentmanagementsystemen. Via tracking kunnen alle betrokkenen de status van het voorschrift nagaan en een alarmfunctie automatiseert bijkomende processen indien de procedure niet zoals voorzien verloopt. Zowel de klinisch als de logistiek apotheker hebben er baat bij dat ze zich sterker op hun kerntaken kunnen toeleggen, maar ook voor de CEO, de CFO, de medisch en de verpleegkundig directeur zijn de voordelen die Thikro Apothemis biedt niet gering