Thikro

Thikro Apothemis

Thikro ApoThemis
"Apollo is de god van het licht, van de zon, van muziek en schone kunsten, van genezing en van de profetie"

"Themis was in de Griekse mythologie een Titanide en de personificatie van orde en recht"
Waarom Thikro Apothemis
Thikro Apothemis beantwoordt aan een reële behoefte in de apotheekmarkt, waarin de bestaande software-oplossingen zich vooralsnog beperkten tot administratie en logistiek. De Thikro Apothemis software-oplossing biedt:
-   geautomatiseerde ondersteuning bij een van de kerntaken van de apotheker, de klinische screening.
-   optimalisatiemogelijkheden voor distributie.
-   automatische documentatie- en tracking van het hele medicatiedistributieproces.
Zo draagt Thikro Apothemis bij tot compliancy en efficiëntie in een markt die steeds sterker onder druk staat.

In een ziekenhuisomgeving maakt Thikro Apothemis het financieel haalbaar om tegemoet te komen aan de steeds hogere werkdruk, de steeds strengere regelgeving en de steeds veeleisendere kwaliteitscriteria.

In de officina kan Thikro Apothemis helpen om tegen de stijgende online concurrentie op te boksen en de uitreiking van medicatie tijdens de wachtdienst te versoepelen.

Hoe werkt Thikro Apothemis

Thikro Apothemis maakt het leven van de apotheker makkelijker door deze een aantal vervelende praktische taken uit handen te nemen. Op een gebruiksvriendelijke en transparante manier bundelt de oplossing informatie en automatiseert ze manuele handelingen met betrekking tot:
-       screening van medicatievoorschriften.
-       aanmaak en opvolging van werklijsten.
-       aansturing van centrale medicatierobots en decentrale automaten.
-       documentatie van het volledige medicatiedistributieproces.

De verwerking van voorschriften verloopt in drie stappen:
1)    Bij ontvangst van het elektronische voorschrift, screent Thikro Apothemis dit automatisch aan de hand van criteria waarvoor de apotheker zelf condities kan bepalen, zoals:
o   conformiteit van het voorschrift (identiteit patiënt en arts, opname gegevens, medicatiecode, substitutieregels, dosis, posologie)
o   patiëntgegevens (geslacht, leeftijd, ras, gewicht)
o   klinische gegevens van de patiënt (bv. de patiënt heeft diabetes)
o   labowaarden (bv. de waarde van de witte bloedcellen)
o   gevoeligheid van de interacties (bv. voorschrift heeft een gevoeligheid > 3)  
Thikro Apothemis verzamelt de resultaten van deze screening in een overzichtelijke interface en kan er volgende acties aan toekennen:
o   aandachtscode geven (rood, groen, geel)
o   een actie op een to-dolijst plaatsen
o   bevestiging vragen aan iemand

2)    Om de validatie door de apotheker zo efficiënt mogelijk te maken, bouwt Thikro Apothemis een farmacologisch dossier op dat alle nodige informatie samenbrengt in één scherm:
o   opnamegegevens
o   actieve medicatie
o   interacties
o   relevante klinische gegevens
o   labowaarden
o   dubbele medicatie
o   de maximale toedieningsdosis
De apotheker kan dit dossier ook zelf verrijken met informatie, bijvoorbeeld de uitgewisselde informatie met de voorschrijvende arts. Het feit dat de software webgebaseerd is en haar responsive design maken validatie vanop afstand mogelijk, op om het even welk toestel met internetconnectie.

3)    Eens gevalideerd stelt de optimalisatiemodule de optimale distributie voor. Daarbij worden opnieuw diverse factoren in rekening gebracht die de apotheker zelf kan bepalen, zoals:
o   dag van de week
o   tijdstip van toediening ten opzichte van de routinedistributie
o   aard en dosis van de medicatie
o   aanwezige voorraad
o   dienst waar de patiënt verblijft
o   diverse distributie-opties, zoals robotten, intelligente kasten …

Thikro Apothemis documenteert alles op een beveiligde manier in zijn farmaceutische kluis, al dan niet geïntegreerd met andere aanwezige documentmanagementsystemen. Zo draagt de oplossing ertoe bij om de foutenmarge tot een minimum te beperking en kan de apotheker verhaal halen bij vaststelling van irregulariteiten in de medicatie.
Tracking via de monitor geeft alle betrokkenen de mogelijkheid om de status van het voorschrift in realtime na te gaan.
Een alarmfunctie kan automatisch bijkomende processen opstarten indien de procedure niet zoals voorzien verloopt.
Als softwareplatform kan Thikro Apothemis dankzij ruime integratiemogelijkheden verschillende technologische voorzieningen communicatief maken.

De voordelen van Thikro Apothemis voor:

Er zijn heel wat verschillende partijen die uit Thikro Apothemis aanzienlijk voordeel kunnen halen:

1)    De klinische en logistieke ziekenhuisapotheker
-   wordt ontlast van een aantal routineuze, manuele taken.
-   krijgt de mogelijkheid om zich sterker op de kerntaken te concentreren.
-   heeft een vlot toegankelijk overzicht van alle vereiste validaties.
-  raakt niet ondergesneeuwd door het groeiende takenpakket ten gevolge van kortere ligduur, strengere regelgeving en JCI-initiatieven.
-   kan aantonen dat hij aan alle vereisten voldoet en is beter beschermd in geval van fouten dankzij de beveiligde documentatie.
-   behoudt een betere werk-privébalans dankzij de toegankelijkheid vanop afstand.

2)    CFO/CEO
-  krijgt een betaalbare optie ter beschikking om ondanks de stijgende vereisten een goede ROI te behalen.
-   hoeft het werknemersbestand niet uit te breiden om aan de nieuwe kwaliteitsvereisten te voldoen en het uitbreidende takenpakket van de apotheker te kunnen bolwerken.
-   ziet de werknemerstevredenheid van de apothekers stijgen dankzij de eliminatie van oninteressante routinetaken.
-   Thikro Consulting kan de mogelijkheden bekijken tot de samenstelling van een ideale technologiemix tussen Thikro Apothemis en geautomatiseerde of intelligente distributiesystemen om zowel de klinisch als de logistiek apothekers optimaal in te zetten, ook in het kader van netwerkvorming.

3)    Hoofdgeneesheer/Medisch directeur
-   beschikt in zijn verantwoordelijkheid voor de overall kwaliteit over een tastbaar hulpmiddel dat de kwaliteit van de apotheekdiensten binnen het ziekenhuis beter kan verzekeren en traceerbaar maakt.

4)    Verpleegkundig directeur
-   kan ervan op aan dat de verpleegkundigen niet nodeloos veel tijd spenderen aan tijdig de juiste medicatie ter plaatse krijgen en brengen.

5)    Officina-apotheker
-    kan voorschriften vlotter en sneller valideren.
-   kan zich van ketens en online verkoopkanalen differentiëren in klantgerichtheid door toegevoegde waarde te bieden in, bijvoorbeeld, een veilige mogelijkheid tot levering aan huis of eenvoudigere verstrekking van medicijnen buiten de openingsuren aan de hand van een intelligente dispenser en het eID van de patiënt.
-    hoeft bij wachtdienst niet altijd persoonlijk ter plaatste te komen om het voorschrift te valideren.

Thikro Apothemis implementeren
Aan de implementatie van Thikro Apothemis gaat een grondige analyse vooraf door experten van Thikro, waarbij  de initiële parametrisatie en eventueel bijkomende functionaliteiten worden vastgelegd. Een professionele Thikro-medewerker komt ter plaatse om de implementatie, de testfase en de documentatie van de oplossing in goede banen te leiden. Deze voorziet de eindgebruikers ook van de nodige opleiding. Thikro kan de klant daarenboven ondersteuning bieden in zijn veranderingstraject, zodat de oplossing optimaal benut wordt. De oplossing is zodanig gebruiksvriendelijk opgevat, dat eerstelijnsondersteuning in handen van de klant kan blijven. Aan de hand van de afspraken vastgelegd in de SLA voorziet Thikro in de tweede- en derdelijnsondersteuning.